Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ hobbyplanet.gr

Γενικά για την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας μας

Η Εταιρεία μας Hobbyplanet ΕΠΕ (η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς») δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο εθνικής όσο και ευρωπαϊκής, σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία θα πρέπει να διαβάζεται σαν ενιαίο κείμενο με την Πολιτική Cookies, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (εφεξής «Πολιτική Δεδομένων» ή «Πολιτική»), με στόχο να ενημερωθείτε εσείς οι οποίοι επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (εφεξής «e-shop», «ηλεκτρονικό κατάστημα», «δικτυακός τόπος» ή «hobbyplanet.gr»). Οι παρακάτω όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Hobbyplanet ΕΠΕ αφορούν εσάς οι οποίοι πλοηγήστε στο e-shop μας hobbyplanet.gr, δημιουργείτε λογαριασμό, αγοράζετε προϊόντα από το e-shop μας, ενημερώνεστε από εμάς μέσω των προωθητικών μας ενεργειών και επικοινωνείτε μαζί μας (εφεξής «εσείς», «εσάς»). Οι παρόντες Όροι επεξεργασίας δεδομένων αποτελούν ενιαίο κείμενο μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν συνολικά το e-shop.

Η συνέχιση της πλοήγησή σας στο e-shop ή ή/και η αγορά μέσω αυτού, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων της παρούσας Πολιτικής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή χρήση της ιστοσελίδας ή αγορά, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δικαιούστε δε να καταγγείλετε τις μεταξύ μας συμβάσεις και να ζητήσετε διαγραφή του Λογαριασμού σας και των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω και σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναλύονται και περιγράφονται στο άρθρο 5 παρακάτω.

Περιεχόμενα

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε;

3. Ποιοι είναι οι τρόποι συλλογής, ο σκοπός και η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

4.Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

6. Διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

7. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;

8. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

9. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

1.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Hobbyplanet ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στη Κάντζα Παλλήνης, οδός Λεονταρίου αρ. 78, τηλ. 210 60 42 816, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eshop@hobbyplanet.gr , ΑΦΜ 998510242, ΔΟΥ Παλλήνης.

1.2. Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα, που αφορούν την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους: α. Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνα 210 60 42 816, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. β. με email στο eshop@hobbyplanet.gr .

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Πρόκειται για πληροφορίες που καταχωρείτε ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού στο e-shop, κατά την πλοήγησή σας στο e-shop μας, την υποβολή παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού σας, την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του Newsletter μας, τη συμμετοχή σας προωθητικές μας ενέργειες, τη διάδρασή σας με τα Social Media μας, όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα εξυπηρέτησής σας από εμάς κλπ.

Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά την χρήση του eshop μας και την διάδρασή σας με εμάς. Μπορείτε να συμβουλευτείτε και την Πολιτική Cookies μας προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις επιλογές σας για τα cookies.

Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Δεδομένα Ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ηλικία

Δεδομένα Επικοινωνίας: τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email

Δεδομένα οικονομικά: τρόπος πληρωμής, είδος κάρτας, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων

Δεδομένα φορολογικά: στοιχεία απόδειξης

Δεδομένα Σύνδεσης Λογαριασμού: όνομα χρήστη (username) – το email σας

Δεδομένα Λογαριασμού: Δεδομένα ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας, Δεδομένα Συναλλαγών/ Αγορών, Δεδομένα Σύνδεσης τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση που παραγγέλνετε μέσω του λογαριασμού σας ή σε περίπτωση που παραγγέλνετε τηλεφωνικά.

Δεδομένα Συναλλαγής/ Αγοράς: είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγής, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής

Επίπεδο γνώσης φωτογραφίας

Ενδέχεται, ακόμα, να εξάγουμε και δεδομένα ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτεροι. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως μέλος ή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 15 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 15 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

3.1. Σκοποί επεξεργασίας

I. Την Εγγραφή, Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα

II. Την εκτέλεση της παραγγελίας σας από το e-shop

III. Τη λειτουργία του e-shop

IV. Την εξυπηρέτηση πελατών μέσω επικοινωνίας με την εταιρεία

V. Στατιστική ανάλυση

VI. Άμεση Εμπορική Επικοινωνία VII. Άμεση Εμπορική Επικοινωνία σε πελάτες

3.2. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και τις νομικές βάσεις στις οποίες στηριζόμαστε για κάθε επεξεργασία, ήτοι για:

 

Σκοπός επεξεργασίας

Δεδομένα:

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Εγγραφή, Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα 

 

Όταν εγγράφεστε, οικειοθελώς, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εισάγετε τα στοιχεία σας στην φόρμα δημιουργίας λογαριασμού που υπάρχει στο μενού του e-shop.

α)

Δεδομένα ταυτότητας (όνομα, επώνυμο)

Δεδομένα Επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email)

Επίπεδο γνώσης φωτογραφίας

 

 

β)

Δεδομένα Σύνδεσης Λογαριασμού

(username & password)

α) η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού, την επιβεβαίωση σας εγγραφής σας, την προβολή του ιστορικού των παραγγελιών σας, της λίστας αγαπημένων σας, καθώς και το επίπεδο γνώσης φωτογραφίας που κατέχετε. Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε επικοινωνώντας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας.

β) το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται, στα πλαίσια σας ορθής οργάνωσης και διοίκησης του e-shop, το οποίο είναι υπέρτερο από την ιδιωτικότητά σας χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

Εκτέλεση της παραγγελίας σας από το e-shop

 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται για να καταχωρήσουμε, να τιμολογήσουμε, να παρακολουθήσουμε και να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παραγγελία σας και να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία υπαναχώρησης.

 

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα εν λόγω δεδομένα όταν προβαίνετε σε:

-          υποβολή παραγγελίας

-          καταχώρηση παραγγελίας

-          τιμολόγηση προϊόντων

-          παράδοση προϊόντων

-          παρακολούθηση παραγγελίας

-          ενημέρωσή σας για την παραγγελία σας καθώς και για την εξέλιξη σας

-          επεξεργασία και εν γένει διαχείριση παραγγελιών

-          υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντος από άλλη αιτία

 

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε την παραγγελία σας είτε μέσω δημιουργίας Λογαριασμού στο e-shop είτε ως guest user.

 

 

α) Δεδομένα ταυτότητας (Όνομα, Επώνυμο)

Δεδομένα Επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email)

Δεδομένα Συναλλαγής/ Αγοράς (είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγής, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής)

 

Δεδομένα οικονομικά (Τρόπος πληρωμής, είδος κάρτας, τραπεζικό λογαριασμό, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων, που μας χορηγείτε κατά την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα  για τη διαχείριση, διεκπεραίωση και επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής)

 

β) Δεδομένα φορολογικά (στοιχεία απόδειξης)

α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει της σύμβασης που έχουμε συνάψει και στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος κατά τη σύναψη διάρκεια ή λήξη αυτής.

β) η συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των έννομων υποχρεώσεών μας που αφορούν την τήρηση των φορολογικών στοιχείων που προκύπτουν από την σύμβαση πώλησης καθώς και για την οποιαδήποτε έγερση αξίωσης οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους

Λειτουργία του e-shop

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας διαβιβάζετε για την ορθή λειτουργία του e-shop, την τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών, την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, την βελτιστοποίηση των εμπορικών διαδικασιών και των τεχνικών συστημάτων, την υιοθέτηση εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή μας και την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησής σας σε αυτό.

 

α) Τεχνικά (Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) λειτουργικό σύστημα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Λοιπά δεδομένα μέσω Cookies

α) Το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την άρτια τεχνική λειτουργία του e-shop μας και την ασφάλεια για τις συναλλαγές σας στα πλαίσια της ορθής οργάνωσης και διοίκησής του και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, το οποίο είναι υπέρτερο από την ιδιωτικότητά σας χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

 

 

 

 

β) Η συγκατάθεσή σας μέσω της αποδοχής των σχετικών cookies κατά την πλοήγηση στο e-shop – βλ. και αναλυτικότερα την πολιτική cookies μας. Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε μέσω της επιλογής του αντίστοιχου εργαλείου.

 

Εξυπηρέτηση πελάτη μέσω επικοινωνίας με την εταιρεία

 

Η εξυπηρέτησή σας αποτελεί κύριο σημείο αναφοράς της Εταιρείας μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν

διαχείριση παραπόνων που μας υποβάλλετε, συμπλήρωση αιτημάτων σε φόρμες επικοινωνίας και αποστολή προς εμάς, επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο των παραγγελιών ή ελαττωμάτων των προϊόντων μετά την πώληση (η επικοινωνία γίνεται στα μέσα επικοινωνίας που εσείς μας δίνετε- e-mail ή τηλέφωνο).

 

Δεδομένα ταυτότητας (όνομα, επώνυμο)

Δεδομένα Επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email)

Δεδομένα Συναλλαγής (Είδος αγοράς, χρόνος αγοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης, υπαναχώρηση, παράπονά σας, ιστορικό αγορών)

Πληροφορίες που μας χορηγείτε σχετικές με το αίτημά σας

Ανά περίπτωση ανάγκης εξυπηρέτησης σας μετά την πώληση, η επεξεργασία γίνεται βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 

α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει της σύμβασης που έχουμε συνάψει και στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος κατά τη σύναψη διάρκεια ή λήξη αυτής καθώς και για την εξυπηρέτησή σας κατόπιν λήξης αυτής, ιδίως εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην παραγγελία σας,

 

 β) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση,

 

γ) (όπου συντρέχει περίπτωση) τη συγκατάθεσή σας για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία για εξυπηρέτηση πελατών, κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε μέσω της επιλογής του αντίστοιχου εργαλείου.

Στατιστική ανάλυση

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησής μας προ εσάς.

α) Δεδομένα Συναλλαγής/ Αγοράς (είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγής, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής)

 

 

 

 

 

 

 

β) Δεδομένα μέσω Cookies

α) Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της στα πλαίσια της ορθής οργάνωσης και διοίκησής της, το οποίο είναι υπέρτερο από την ιδιωτικότητά σας χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω στις παραγράφους 5 & 6).

 

β) Η συγκατάθεσή σας μέσω της αποδοχής των σχετικών cookies κατά την πλοήγηση στο e-shop (βλ. αναλυτικά την πολιτική cookies maw). Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε μέσω της επιλογής του αντίστοιχου εργαλείου.

Άμεση Εμπορική Επικοινωνία

 

Aφορά στην εγγραφή σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletters)

Δεδομένα ταυτότητας (Όνομα, Επώνυμο)

Δεδομένα Επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail)

Η συγκατάθεσή σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την εμπορική επικοινωνία έπειτα από συγκατάθεσή σας για εγγραφή σας στο newsletterμας. Μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας πατώντας στο  κουμπί unsubscribe στην επικοινωνία που θα λάβετε ή με  επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας μας.

Άμεση Εμπορική Επικοινωνία (σε πελάτες e-shop της Εταιρείας)

 

Εφόσον προβείτε σε συναλλαγή μαζί μας προβαίνουμε σε εμπορική επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με προϊόντα που αγοράσατε ως πελάτης μας.

Δεδομένα ταυτότητας (Όνομα, Επώνυμο)

Δεδομένα Επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail)

 

Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών της (δηλ. προσώπων των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας τα έχουμε αποκτήσει νομίμως στο πλαίσιο πώλησης των προϊόντων μας) για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης  και για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μαζί σας, το οποίο είναι υπέρτερο από την ιδιωτικότητά σας χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε (opt-out) πατώντας στο κουμπί unsubscribe στην επικοινωνία που θα λάβετε ή με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας.

 

3.3 Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε όταν εγγράφεστε σε πρόγραμμα πιστότητάς μας (loyalty), βάσει της εκτέλεσης σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ιστορικό παραγγελιών και να καταγράφουμε τους πόντους που κερδίζετε, προσφέροντάς σας τις αντίστοιχες επιβραβεύσεις ή/και εκπτώσεις κατά περίπτωση.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα στη βάση του εννόμου συμφέροντός μας και της συμμόρφωσής της Εταιρείας μας με έννομη υποχρέωσή της όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κλπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και προσβολής εννόμων αγαθών.

3.4 Όπου για την πραγματοποίηση της εμπορικής επικοινωνίας απαιτείται συγκατάθεση, μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε εμπορική επικοινωνία από εμάς σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα μας δηλώσετε. Σε περίπτωση που μας δώσετε συγκατάθεση για επικοινωνία χωρίς δήλωση συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας, θα χρησιμοποιήσουμε το email επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας.

3.5 Θέλουμε να απολαμβάνετε την ανάγνωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας και προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο τους μετράμε και αποθηκεύουμε τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων και click, δηλαδή εάν ανοίγετε ηλεκτρονικά μας μηνύματα, ποιο το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε, καθώς και το αν και γιατί τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν παραδοθεί. Μπορεί επίσης να κάνουμε χρήση αυτών των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς

4. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

4.1. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω (για παράδειγμα εάν διατηρείτε Λογαριασμό, αν είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, αν κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά, αν λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, για φορολογικούς σκοπούς κλπ. Τα δεδομένα παραμένουν στη βάση του e-shop έως ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους (πχ σε περίπτωση αίτησης διαγραφής του λογαριασμού σας), εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου (πχ φορολογικούς σκοπούς). Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα (πχ τυχόν δεδομένα παραγγελιών) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

4.2. α) Τα δεδομένα επικοινωνίας σας σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας τα διατηρούμε για τρία (3) έτη από την τελευταία επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. πραγματοποίηση αγοράς, επικοινωνία με call center, συμμετοχή σε διαγωνισμό) ή από την τελευταία αλληλεπίδραση που είχατε με το συγκεκριμένο μέσο (λ.χ. άνοιγμα του newsletter) ή

β) μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, οπότε η Εταιρεία διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιεί εφεξής (με εξαίρεση όσα δεδομένα οφείλει να διατηρεί βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και σε εκπλήρωση υποχρέωσης της εκ του νόμου π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις).

5. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας μας ανωτέρω.

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικό πίνακα με τα δικαιώματά σας και την σχετική επεξήγηση (η αναφορά σε άρθρα κατωτέρω αφορά στον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 2016/679/ΕΕ):

Δικαίωμα

Επεξήγηση

Πρόσβασης

(άρθρο 15)

Μπορείτε να μας ζητήσετε:

-          να επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

-          να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας

-          να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας (στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική).

Διόρθωσης

(άρθρο 16)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφής

(άρθρο 17)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

-          οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

-          αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία

Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

-          για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

-          για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή

-          για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων της Εταιρείας μας.

Περιορισμού επεξεργασίας

(άρθρο 18)

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:

-          η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή

-          η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή

-          δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση.

Φορητότητας

(άρθρο 20)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, ή στην εκτέλεση σύμβασης και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο

Εναντίωσης

(άρθρο 21)

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. (opt out)

Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου.

Ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

(άρθρο 22)

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Άρση συγκατάθεσης (opt-out)

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣΤαυτοποίηση

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Κόστη

Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Χρονοδιαγράμματα

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωσή και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

7. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

7.1. Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας του e-shop και την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εγγραφή σας στο e-shop, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας, την μεταφορά και παράδοση σε εσάς των προϊόντων μας, τις πληρωμές σας και επιστροφές χρημάτων, την παροχή συμβουλών επί λογιστικών και νομικών θεμάτων, την φύλαξη φυσικών ή/και ηλεκτρονικών εγγράφων, την φιλοξενία των βάσεων δεδομένων μας και της ιστοσελίδας μας, την διενέργεια ερευνών αγοράς, την διενέργειας ενεργειών μάρκετινγκ και επικοινωνίας και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας μας καθώς και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων.

Όλες οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τα συστήματα και τη λειτουργία της εταιρείας μας, αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν. Δεσμεύονται δε μέσω σύμβασης να τηρούν απόρρητο και όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλούς επεξεργασίας και να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις οποίες έχουμε συμφωνήσει.

Διευκρινίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, πχ. αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά. Επίσης, σε περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, καλείστε να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.

7.2. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

7.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινολογήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Επιπλέον σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

7.4 Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

8. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (πχ Firewalls, Access rights control, domain controller, lan segmentation, antivirus, partially encrypted information). Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο τους αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή τους και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων. Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα.

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην ιστοσελίδα μας. Σας ενθαρρύνουμε, λοιπόν, να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη Ενότητα. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω για τις ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.