Κατάστημα Χαλανδρίου

Αγ. Γεωργίου 22
Χαλάνδρι
Τηλ. 210 60 42 291
e-mail: halandri@hobbyplanet.gr