Κατάστημα Κάντζας - Παλλήνη

Λεονταρίου 78
Κάντζα - Παλλήνης
Τηλ. 210 60 42 816
e-mail: kantzapallinis@hobbyplanet.gr